PETS/SETS 2018.

« of 8 »

2014 District 1910 je donirao 5000 eura, sredstva su utrošena u dodjeli pomoći 15 porodica koje su zahvaćene poplavom.

Donacijom Distrikta 1910 obezbijeđeno je 7 isušivača vlage a koji su dati na upotrebu u gradu Doboj javnim institucijama.