Guvernerka Distrikta 1910 Melitta Becker-Unger, posjetila je naš klub 27.08.2019. Tom prilikom nas je upoznala o glavnim projektima za rotarijansku 2019/2020. godinu, predstavila sebe, svoj matični klub, distrikt 1910 kao i novo vođstvo Rotary Internacionala. Naš predsjednik Saša Vidić izrazio je veliko zadovoljstvo povodom ove posjete i upoznao  guverneku sa našim dosadašnjim radom i planovima aktivnosti našeg kluba u ovoj rotarijanskoj godini. Poslije službenog dijela nastavili smo sa druženjem u prijatnoj atmosferi restorana hotela Integra.