Pobratimljeni Rotari klubovi Doboj i Zagorje Kum iz Slovenije bili su organizatori sastanka i uspostavljanja saradnje između Osnovnih škola Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja i Dr Slavka Gruma iz Zagorja na Savi. Razmijenjena su iskustva i dogovorene su zajedničke aktivnosti, posebno na planu rada sa djecom sa posebnim potrebama. Sastanak je održan u Sloveniji a njemu su pristvovali gradonačelnik opštine Zagorje i predstavnici ambasade BiH u Sloveniji.

ROTARI SPAJA!!!

OPŠIRNIJE