Ioan Bizau, Rotarijanac iz RC E-KLUB Distrikt 2203 Španija, biciklom krstari Evropom u čast podrške borbi protiv Polija. Iz Vukovara, gdje su mu domaćini bili naši prijatelji iz RC Vukovar, stigao je u Doboj gdje mu je domaćin bio predsjednik RC Doboj, Saša Klopić. Ugošćen kako i dolikuje, naš prijatelj Džon je nastavio put promovišući borbu protiv ove bolesti koja je do sada odnijela mnoge živote.