Predstavnik Rotary kluba Zagorje Kum Janez Lipec je predstavio inicijativu Osnovne škole dr Slavka Gruma, Zagorje ob Savi, za početak saradnje sa OŠ Vuk Stefanović Karadžić na području izmena informacija i poboljšanju pripreme djece sa posebnim potrebama na samostalni život i kvalitet života u društvenoj sredini. Uz to je bo predstavljen i projekat Rotary klubova »Od Triglava do Ohrida očistimo zemlju plastike i odpada«. Direktor škole Ljubiša Blagojević predstavio projekte i inicijativu koja se već sada uklapa u aktivnosti Rotary projekata i njihovu spremnost u aktivnu suradnju na projektu.