RC Doboj u saradnji sa RC Hasfurt iz Njemačke je obezbedio vrijednu donaciju u iznosu od 20.000 KM za opremanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Ovim sredstvima je izvršena nabavka sledeće opreme:dva klima uređaja(inverter),sto za vertikalizaciju za kabinet fizioterapije,kompletno opremljen kabinet za informatiku,električno grnčarsko kolo sa 200 kg gline i materijal za likovno-kreativnu radionicu.