Rotary klub Doboj 21.05.2022. godine organizovao je druženje i večeru dobrodošlice za naše prijetalje iz fondacije Make Sense iz Holandije. Ta fondacija još od 2005. godine svake godine realizuje humanitarne projekte odnosno izgradnju kuća socijalno ugroženim porodicama sa područja Doboja. Ove godine uspješno su završili kuću porodici Đurić iz Boljanića.
Veliko hvala ovoj fondaciji na uloženom radu, vremenu i novcu potrebnim za ove projekte i posebno na energiji koju su podijeli sa nama. Velika nam je čast biti u društvu ovih predivnih ljudi.
Više o fondaciji Make Sense možete saznati na njihovoj web prezentaciji https://www.stichtingmakesense.nl/