Guverner Distrikta 1910 Austrije i Bosne i Hercegovine Leo Steiner, boravio je u radnoj posjeti u Doboju gdje se zajedno sa asistentom guvernera Ilijom Trninićem upoznao sa situacijom u klubu te o tekućim i budućim projektima