U junu 2017. godine realizovan je Distrikt Grant RC-Doboj i Distrikt-a 1910 u vrijednosti  od 11.940,00 KM. Projektom je obezbjeđena oprema za potrebe unapređenja odvijanja  nastave u četiri škole: JU OŠ “Petar Petrović Njegoš”  Boljanić, JU OŠ “Ozren” Donja Paklenica,  JU  OŠ “Radoje Domanović”  područne  škole  u Bušletiću i Osječanskim Čivčijama.
Javnoj ustanovi  OŠ “Petar Petrović Njegoš”  u Boljaniću opremljen je informatički kabinet  sa 11 računara i monitora i kompletnom računarskom mrežom.

Javnoj ustanovi  OŠ “Ozren” Donja Paklenica doniran je  kolor multifunkscijski uređaj kome je namjena štampanje dodatne literature za najmlađe polaznike ove škole.

Javnoj ustanovi  OŠ “Radoje Domanović”, odnosno područnim školama  u Bušletiću i Osječanskim Čivčijama doniran je po jedan računar i monitor sa periferijom za potrebe izvođenja nastave u kombinovanim razredima.
Naši utisci:

Pored iskazene zahvalnosti od strane uprava i prosvjetnih radnika škola, najveći utisak na našu delegaciju ostavla je radost i spontanost đaka koji su puštanje u rad doniranih kompjutera propratili hvatanjem u kolo i iskrenim osmjesima koji ne mogu nikoga ostaviti ravnodušnim. Zahvaljujemo im se na tome jer  to i jeste cilj svake akcije Rotary Cluba Doboj.