Naša delagicija ušestvovala je u radu godišnje konferencije Rotary Distrikta 1910 koja se održala 19. i 20. maja u Badenu u Austriji. Nakon sumiranja rezultata u prošloj predstavljeni su i planovi rada ovog distrikta za narednu godinu.