Dobojski klub mažoretkinja se priključio humanitarnoj akciji RC Doboj u kojoj se prikupljaju sredstva za nabavku vozila hitne pomoći sa mobilnim inkubatorom za bolnicu u Doboju. Održana su dva novogodišnja kabarea mažoretkinja. Prvi 24.12.2016.u saradnji sa centrom za kulturu opštine Stanari, a drugi 28.12.2016.u saradnji sa centrom za kulturu u Doboju. Oba događaja su bila veoma posjećena.