RC Doboj zajedno sa rukovostvom bolnice u Doboju je organizovao konferenciju za štampu na kojoj je izvršena prezentacija akcije nabavke mobilnog inkubatora za bolnicu. Bio je veoma dobar odziv svih lokalnih medijskih kuća i ovom prilikom su upoznati o važnosti nabavke mobilnog inkubatora i modelu po kom RC Doboj i Hasfurt nastoje obezbediti sredstva za ovu donaciju.