Tokom 2005 god.članovi RC Doboj su organizovali niz edukativnih predavanja za III i IV razrede srednjih škola u Doboju na temu AIDS-a i polno prenosivih bolesti.
Organizovana su i predavanja na temu ekologije i važnosti zaštite vode i vodotokova.