Godine 2007/8 zajedničkom akcijom RC Newark, RC Singen i RC Doboj prikupljena su sredstva u iznosu od 1800 Eura. RC Doboj je učestvovavo sa 6oo eura. Za taj iznos kupljene su knjige (300) po dostavljenoj specifikaciji primalaca; Narodna biblioteka Doboj, Gimnazija “Jovan Dučić” Doboj i Okružni zatvor Doboj.