U 2008. godini, zajedničkom akcijom sa Humanitarnom organizacijom “Futura Bag” Beč prikupljeno je 120 školskih torbi sa pratećim priborom za prvi razred osnovne škole. Torbe su podijeljene u tri osnovne škole; Stanari, Rudanka i Karanovac.