2009/10 godine akcijom RC Doboj prikupljeno je 7000 € akcijom u saradnji sa Mtel-om putem humanitarnog broja čime je uključena šira društvena zajednica.Tim sredstvima je opremljena kuća hendikepiranom licu oboljelom od polia, a RC Doboj je dobio nagradu Distrikta za ovaj projekat kao najhumanija akcija u BiH te godine.