Nakon poplave koja je zadesila Doboj i okolinu 15.05.2014 god RC Doboj je proveo niz akcija pomoći ugroženom stanovništvu:

1. Podjela hrane,vode i odjeće koju je donirao RC Tuzla.

2. Donacija Distrikta 1910 u vidu dječje hrane koja je distribuirana preko organizacije Crvenog Krsta Doboj.

3. Donacijom Distrikta 1910 i RC Klosterneuburg je obnovljena oprema za praktičnu nastavu Ugostiteljske škole u Doboju.

4. Novčana donacija Distrikta 1910 od 5.000 eura je distribuisana na 16 porodica zahvaćenih poplavom.

5. Donacija Distrikta 1910 u vidu 7 isušivača vlage koji su dati na upotrebu javnim institucijama u Doboju.

6. Na PET seminaru u Bihaću 2014 prihvaćen je projekat za nabavku šporeta na čvrsto gorivo i uglja. Sredstvima obezbijeđenim od strane Distrikta 1910 , za 15 porodica zahvaćenih poplavom obezbjeđeni su šporeti i ugalj za ogrev.

7. Donacija Distrikta 1910 u vidu polovnog namještaja za poplavljeni dječji vrtić u Doboju.

8. Lična novčana donacija mr.Peter Gregor (3.000 eura),pomagala slijepom licu,donacija licu oboljelom od mukopolisaharidoze i donacija organizaciji udruženja djece sa posebnim potrebama.