Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Doboju danas je uručena računarska oprema, koju je donirao Rotari klub iz ovog grada. Predstavnik Rotari kluba Doboj Siniša Đuričić rekao je novinarima da su sredstva prikupljena tokom dobrotvorne lutrije, koju je ovaj klub organizovao 15. maja. Đuričić je najavio nastavak podrške opremanju Dnevnog centra, koji bi trebalo da počne sa radom sredinom juna.

Direktor Fondacije Centar za djecu sa smetnjama u razvoju Doboj Slobadan Mitrović rekao je da je za izgradnju i opremanje ovog centra do sada uloženo više od milion KM. On je ukazao da trenutno ne raspolažu dovoljnim sredstvima za nabavku specijalizovane opreme za pružanje usluga osobama sa smetnjama u razvoju.

“Prijeko je potrebna logopetska oprema, didaktički materijal, lift, te specijalno vozilo za prevoz korisnika”, rekao je Mitrović.

Udruženje djece sa posebnim potrebama Doboj ima 240 članova.

DONATORI

Oprema je nabavljena zahvaljujući „Koordinacionom odboru invalidskih organizacija“ Republike Srpske, ACED Banja Luka, Saveza „MeNeRaLi“ Republike Srpske.

Povodom proslave desetogodišnjice Rotary Kluba Doboj organizovana je humanitarna lutrija. Prihod od lutrije namjenjen je za kupovinu opreme za potrebe Fondacije „Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ Doboj.

Prikupljena suma je donirana za kupovinu, na prijedlog Fondacije, kompjuterske opreme u iznosu od 799,00KM uz pripadajući PDV.

Izvor: Doboj.Info